ศึกษารูปแบบของโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ สแตก คิวลิงสิสท์ กราฟ และไบนารีการจัดสรรเนื้อที่ในหน่วยความจำ การออกแบบ และการประเมินผลอัลกอริธึมส์สำหรับการจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล เช่น การค้นหา การจัดเรียงลำดับ แฮชชิ่ง โครงสร้างของข้อมูลในการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ