ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการในการนำเสนอที่เพิ่มความชัดเจน โดดเด่นและน่าสนใจ ฝึกทักษะในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ