ระยะห่างระหว่างจุดสอง  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของเส้นตรง สมการของกราฟเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดและระยะระหว่างเส้นคู่ขนาน การเลื่อนแกนทางขนาน วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเปอร์โบลา ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการอินทิเกรต