ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ สีย้อมและสารช่วยย้อม ทฤษฎีการย้อมสีเบื้องต้นการย้อมสีเส้นใยธรรมชาติ การย้อมสีใยสังเคราะห์ และการย้อมสีเส้นใยผสม